2 no 7

Projektēšana

Projektēšanas posmā ir svarīgi uzraudzīt un kontrolēt projektēšanas uzdevumā izvirzīto prasību ietveršanai visās būvprojekta sadaļās. Precīzs un detalizēts būvprojekts, kas atbilst ne tikai spēkā esošajiem normatīviem, bet arī Pasūtītāja sākotnējām iecerēm, ir labs pamats sekmīgai un precīzai būvniecības posma realizācijai. Projektēšanas posma svarīgākās sastāvdaļas ir:

  • Projektēšanas darbu uzraudzība un kontrole;
  • Projektēšanas sanāksmju organizēšana un vadīšana;
  • Tehnisko risinājumu un priekšlikumu izskatīšana, alternatīvu meklēšana;
  • Būvprojekta izskatīšana un nepieciešamo labojumu iesniegšana;
  • Būvprojekta ekspertīzes veikšana; Šajā posmā piedāvājam veikt arī būvprojekta ekspertīzi vai auditus atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai vai atbilstoši Forma 2 standartiem vai Pasūtītāja uzdevumam.
1 2 3 4 5 6 7