2 no 7

Projektēšanas sagatavošanās posms

Uzsākot projektēšanas posmu ir svarīgi sagatavot precīzu projektēšanas uzdevumu, kas balstās ne tikai uz spēkā esošajiem normatīviem, bet arī uz Pasūtītāja vēlmēm, vajadzībām un iespējām, kā arī būves efektīvas ekspluatācijas risinājumiem. Pirms uzsākt projektēšanu nepieciešams veikt sekojošo:

  • Projektēšanas uzdevuma sagatavošanu;
  • Pasūtītāja vēlmju un ieceru kvalitatīva nodošana arhitektiem un projektētājiem;
  • Projektētāju un apakšprojektētāju atlasi;
  • Projektēšanas līguma noslēgšanu.
1 2 3 4 5 6 7