2 no 7

Nodošana ekspluatācijā

Lai uzbūvēto varētu ekspluatēt to nepieciešams nodot ekspluatācijā. Lai ekspluatācija būtu efektīva, nepieciešams dokumentāli apkopot visu paveikto:

  • Izpilddokumentācijas apkopošana;
  • Atzinumu sagatavošana nodošanai ekspluatācijā;
  • Ekspluatācijā nodošanas procesa vadīšana un kontrole;
  • Piedalīšanās ekspluatācijā nodošanā. Ja būvniecības procesā ir radusies kāda kļūda, tad garantijas laikā to noteikti būs iespējams fiksēt un kvalitatīvi novērst:
  • Garantijas saistību procesa vadīšana garantijas laikā;
  • Defektu un to cēloņu konstatēšana un novēršanas pasākuma plāna sastādīšana;
  • Defektu aktu sastādīšana;
  • Būvuzņēmēja koordinēšana defektu novēršanas laikā.
1 2 3 4 5 6 7