2 no 7

Būvniecības sagatavošana

Būvniecības posms ir visatbildīgākais būvniecības procesā, jo tajā tiek patērēti vislielākie resursi. Gatavojoties būvniecības posmam svarīga ir precīza būvniecības konkursa nolikuma izstrādāšana, kurā skaidri nodefinētas būvniecības procesa svarīgākās detaļas, kas nav uzskaitītas spēkā esošajos būvnormatīvos. Sniedzot un pieprasot būvniecības pretendentiem precīzu informāciju, var kvalitatīvi sagatavoties būvniecības posmam, tādēļ jāveic sekojošais:

  • Būvdarbu veicēja konkursa organizēšana un vadīšana;
  • Piedāvājumu analizēšana un atzinumu sagatavošana Pasūtītājam;
  • Būvniecības laika grafika un naudas plūsmas grafika sagatavošana vai izvērtēšana;
  • Pasūtītājam nepieciešamo kvalitātes prasību izstrādāšana;
  • Būvniecības līguma slēgšanas organizēšana un sarunu vadīšana;
  • Pasūtītāja interešu aizsardzības nodrošināšana būvniecības posmā.
1 2 3 4 5 6 7