2 no 7

Būvniecība

Projekta virsvadība

Būvniecības posmu var realizēt pielietojot dažādas projekta vadības un realizācijas shēmas un struktūras. Neatkarīgi no tā vai būvniecības process tiek realizēts ar Galvenā būvdarbu veicēja palīdzību vai sadalot būvdarbus pa darbu veidiem, ir jānodrošina svarīgākās būvniecības posma sastāvdaļas.
Lai būvniecības posms noritētu maksimāli efektīvi piedāvājam veikt sekojošo:

 • Būvniecības procesa vadība un uzraudzība;
 • Būvniecības izmaksu un termiņu kontrole;
 • Izpildītāju saistību izpildes kontrole;
 • Sapulču organizēšana un vadīšana;
 • Projekta izmaiņu un papildinājumu koordinēšana un saskaņošana;
 • Nepieciešamo ekspertīžu organizēšana;
 • Izpildīto darbu finanšu (formas 2 un 3) kontrole;
 • Tehnoloģiju un aprīkojuma uzstādīšanas darbu virsvadība un koordinēšana.

 

Būvuzraudzība

Būvniecības likumdošana nosaka, ka gandrīz visos būvniecības procesos ir nepieciešams būvuzraugs. Tādēļ piedāvājam:

 • Būvuzraudzība atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai;
 • Būvuzraudzība atbilstoši Forma 2 standartiem;
 • Būvniecības tehnoloģiju kontrole;
 • Būvniecības kvalitātes kontrole;
 • Būvniecības atbilstības projektam kontrole;
 • Pārbaužu un mērījumu veikšana ar dažādiem uzņēmuma rīcībā esošiem instrumentiem.
1 2 3 4 5 6 7