2 no 7

Garantijas laika saistības

Ja būvniecības procesā ir radusies kāda kļūda, tad garantijas laikā to noteikti būs iespējams fiksēt un kvalitatīvi novērst:

  • Garantijas saistību procesa vadīšana garantijas laikā;
  • Defektu un to cēloņu konstatēšana un novēršanas pasākuma plāna sastādīšana;
  • Defektu aktu sastādīšana;
  • Būvuzņēmēja koordinēšana defektu novēršanas laikā.
1 2 3 4 5 6 7