2 no 7

Būvniecības ieceres izvērtēšana un plānošana

Uzsākot realizēt būvniecības ieceri ir svarīgi uzsākt to pareizi. Jo ātrāk ieceres realizācijā tiek piesaistīti Forma 2 būvniecības speciālisti, jo mazāk neveiksmju tiek piedzīvots realizācijas laikā. Pirms projektēšanas uzsākšanas nepieciešams precīzi definēt vēlmes, mērķus un iespējas. Svarīgākie punkti pirms projektēšanas ir:

  • Pasūtītāja vēlmju un ieceru apzināšana;
  • Vēlmju un ieceru salāgošana ar būvniecības iespējām;
  • Optimālākā projekta realizācijas plāna sastādīšana;
  • Projekta realizācijai nepieciešamās informācijas apkopošana;
  • Projekta koncepcijas izstrāde;
  • Projekta realizācijas un būvniecības izmaksu un termiņu plānošana
1 2 3 4 5 6 7