Trauksmes cēlēja ziņojums

Šis ziņojums ir paredzēts informēšanai par krāpšanas, negodprātīgas rīcības gadījumiem, lēmuma ietekmēšanas mēģinājumiem vai normatīvo aktu pārkāpumiem.
Uzņēmumā izveidotā iekšējā trauksmes celšanas sistēma nodrošina, ka trauksmes celšanas kanāls ir drošs un konfidenciāls. Tas ir pieejams tikai un vienīgi īpaši pilnvarotām personām.

Trauksmes cēlēja ziņojumā ietvertā informācija tiek izmantota tikai un vienīgi, lai objektīvi un atbildīgi izvērtētu ziņojumā minētos faktus.

Ziņojot par iespējamu pārkāpumu, ziņotājs rīkojas apzināti, atbildīgi un godprātīgi, sniedzot ar faktiem pamatotu situāciju raksturojošu informāciju, kas norāda uz iespējamu pārkāpumu. Miniet konkrētus faktus vai apstākļus, kas liecina par iespējamo pārkāpumu piemēram, datums, vieta, kur iespējamais pārkāpums noticis, iesaistītās fiziskās un/vai juridiskās personas, to amati. Ja Jūsu rīcībā ir pierādījumi lūdzu pievienojiet tos šim ziņojumam vai norādiet, kur ar tiem var iepazīties. Norādiet papildus informāciju, ko uzskatāt par būtisku, piemēram, vai par šādu pārkāpumu ziņots jau iepriekš.

Ja Jūs vēlaties, lūdzam šeit norādīt Jūsu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju. Ņemiet vērā, ka norādītie personas dati tiks pseidonimizēti (informācija ziņojumā, kas ļauj identificēt personu, tiks šifrēta un glabāta atsevišķi). Personas datiem un ziņojumam ar likumu ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss.
Atļautie failu tipi: jpg, gif, png, pdf, docx, Maksimālais faila izmērs: 3 MB.

Iesniedzot trauksmes cēlēja ziņojumu, es apliecinu, ka ziņojumā norādīto informāciju uzskatu par patiesu, rīkojos labā ticībā un man ir saprotams, ka apzināta nepatiesu ziņu sniegšana nav uzskatāma par trauksmes celšanu un par to mani normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var saukt pie atbildības.